«اسپه» یک واژه اصیل مازنی یه معنای سپید (سفید) است. “اسپه” تنها یک واژه باستانی ایرانی نیست، بلکه یک رویکرد و نگرش انسانیست. تلاش ما بر این است تا با استفاده از تواناییهای ایرانیان توانمند و متخصص خدماتی را با بالاترین استانداردها ارائه دهیم. در حال حاضر این خدمات شامل بخشهای ساختمانی و محیط زیستی می شود.

تاسیسات

ساختمان

محیط زیست