نام علمی گیاهان

اگر ما درخت چنار را به این نام می‏شناسیم، این نام، نام محلی است که ایرانی‏ها آن را به این نام شناخته‏ اند و سایر کشورهای جهان آن را به این نام نمی‏شناسند. علاوه بر آن یک گیاه می‏ تواند نام‏های محلی مختلفی داشته باشد و در گویش‏های گوناگون به شکل ‏های مختلف خوانده شود.